ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੀ ਗਈ ਨਿਰਦੋਸ ਕੁੜੀ